slide-gallery-12slide-gallery-9slide-gallery-5slide-gallery-11slide-gallery-4slide-gallery-3slide-gallery-10slide-gallery-1slide1
Gallery

Monthly Archives: April 2016

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016 & Spring 2017) นั้น  

Posted in Announcement | Comments closed