slide-gallery-9slide-gallery-4slide-gallery-12slide-gallery-11slide-gallery-1slide1slide-gallery-5slide-gallery-3slide-gallery-10
Gallery

Monthly Archives: March 2015

หลักสูตร Saga University Summer Program 2015: Creating Innovation for Sustainability in young Leaders ณ ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์จาก งานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักสูตร Saga University Summer Program 2015: Creating Innovation for Sustainability in young Leaders ณ ประเทศญี่ปุ่น 

Posted in Announcement | Comments closed