slide-gallery-5slide-gallery-9slide-gallery-12slide-gallery-4slide-gallery-10slide-gallery-11slide1slide-gallery-3slide-gallery-1
Gallery

Monthly Archives: May 2015

หลักสูตร Japanese Company Internship Program 2015 ณ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์จาก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง โหลักสูตร Japanese Company Internship Program 2015 ณ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น

Posted in Announcement | Comments closed