slide-gallery-3slide-gallery-11slide-gallery-5slide-gallery-9slide1slide-gallery-4slide-gallery-10slide-gallery-1slide-gallery-12
Gallery

Monthly Archives: January 2016

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016 & Spring 2017)

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016/Spring 2017)

Posted in Announcement | Comments closed

The 7th University Scholars Leadership Symposium in Hanoi, Vietnam from August 1 to 7, 2016

Humanitarian Affairs UK and the Vietnam Government, would like to cordially invite 8 promising students to attend the 7th University Scholars Leadership Symposium in Hanoi, Vietnam from August 1 to 7, 2016. Thammasat University has been selected to be on our priority list as we are inviting universities worldwide who provide holistic learning opportunities for [...]

Posted in News & Events | Comments closed

Thammasat University Scholarships for Degree Foreign Students

Thammasat University offers full or partial scholarship to foreign students with outstanding performance who have been admitted to study in undergraduate and postgraduate levels as degree international students at Thammasat Business School in the academic year 2016.

Posted in News & Events, Slide Index | Comments closed