slide-gallery-1slide-gallery-4slide-gallery-10slide-gallery-11slide-gallery-3slide1slide-gallery-12slide-gallery-5slide-gallery-9
Gallery

Monthly Archives: April 2015

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS Program ณ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น (ประกาศรับสมัครครั้งที่ 2)

เนื่องด้วยศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์จาก งานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS Program ณ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น (ประกาศรับสมัครครั้งที่ 2)

Posted in Uncategorized | Comments closed

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS/TAG Programme ณ University of Tsukaba ประเทศญี่ปุ่น (ประกาศรับสมัครครั้งที่ 2)

เนื่องด้วยศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์จาก งานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS/TAG Programme ณ University of Tsukaba ประเทศญี่ปุ่น (ประกาศรับสมัครครั้งที่ 2) เป็นระยะเวลาศึกษา 1 ภาคการศึกษา

Posted in Uncategorized | Comments closed