slide-gallery-10slide-gallery-3slide-gallery-11slide-gallery-4slide-gallery-9slide-gallery-12slide-gallery-1slide1slide-gallery-5
Gallery

Monthly Archives: March 2016

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและผลทุนสนับสนุนการเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016 & Spring 2017)

                ตามที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016 & Spring 2017) นั้น 

Posted in Announcement | Comments closed