slide-gallery-1slide-gallery-12slide-gallery-4slide-gallery-5slide-gallery-3slide-gallery-11slide-gallery-10slide-gallery-9slide1
Gallery

Monthly Archives: July 2015

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Buddy Program ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ระดับปริญญาโท ประจำภาค Fall 2015

ศูนย์วิเทศสัมพันพธ์ คณะฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคไทย เข้าร่วมโครงการ Buddy Program 

Posted in Announcement | Comments closed

Visitation of Illinois State University

On July 2, 2015, Dr. Roslin V. Hauck, Associate Professor of Accounting and Business Information Systems from the College of Business, Illinois State University, USA

Posted in News & Events | Comments closed

Visitation of School of Business and Management, Bandung Institute of Technology

On June 29, 2015, Dr. Arunee Tanvisuth, Director of Center for International Affairs welcomed Ms. Mia T. D. Indriani and Ms. Margareth Tobing, Marketing Manager of School of Business and Management at Bandung Institute of Technology, Indonesia.

Posted in News & Events | Comments closed

Visitation of ESCE International Business School

On June 19, 2015, Dr. Arunee Tanvisuth, Director of Center for International Affairs welcomed Ms. Tiffany Meksavanh, International Coordinator for Denmark, Sweden, and Asia Pacific of ESCE International Business School

Posted in News & Events | Comments closed