slide-gallery-1slide-gallery-5slide-gallery-12slide1slide-gallery-11slide-gallery-4slide-gallery-3slide-gallery-10slide-gallery-9
Gallery

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Buddy Program ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ระดับปริญญาโท ประจำภาค Fall 2015

ศูนย์วิเทศสัมพันพธ์ คณะฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคไทย เข้าร่วมโครงการ Buddy Program เพื่อทำหน้าที่เป็น buddy ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ระดับปริญญาโท ที่จะมาศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2558 ผู้สนใจสมัคร สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครจะต้องส่งใบสมัครมายังศูนย์วิเทศสัมพนธ์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รายละเอียด

Application_form